Skip Navigation Links
Gi en gave til Natur og Ungdom
Vipps Visa logo Nets logo
Kredittkortopplysninger blir behandlet på en sikker og kryptert side
Det er frivillig å oppgi personinformasjon. 
Gaver på 500 kr eller mer i løpet av et år gir rett til skattefradrag. For å få skattefradrag må vi ha registrert ditt navn, og fødselsnummer. 

Om personvern
Vi behandler alle opplysninger om våre medlemmer og givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og innbetalinger eller bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som medlem eller giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og gil å fremme vår berettigede interesse i å drive informasjon og innsamling av midler for Natur og Ungdom. Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1 b) og 1 f).

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Natur og Ungdom deler sitt medlemsregister med Norges Naturvernforbund. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er daglig leder Sandra Butoyi.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan ta kontakt på 23 32 74 19 eller medlem@nu.no dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler eller medlemskap. Vår fullstendige personvernerklæring finner du her

Proventus AS
Utviklet av Proventus AS for Orgsys