Skip Navigation Links

     Hva er en NU-venn?

  • Som NU-venn er du en fastgiver som støtter Natur og Ungdom med et valgfritt fast månedlig/årlig beløp.
  • Du er en viktig støttespiller som hjelper Natur og Ungdom med å få større gjennomslag for våre kampsaker, både lokalt og nasjonalt.
  • Som NU-venn får du miljømagasinet vårt PUTSJ tilsendt i posten 2 ganger i året.
  • Du får skattefradrag på gaver som er over 500,- (dersom du oppgir personnummer).
  • Etter du har opprettet ditt fastgiverskap, kan du logge deg inn på minside og endre informasjonen vi har registrert på deg, inkludert personnummer.
  • Om du heller ønsker å gi et engangsbeløp, trykk her.
Bli NU-venn (fastgiver)
Ant. trekk per år

 
Vipps gjentagende betalinger
AvtaleGiro logo
Kontoopplysninger blir behandlet på en sikker og kryptert side

Ønsker du ikke å opprette AvtaleGiro? Da vil du motta en giro med betalingsinformasjon i stedet. 
Gaver på over 500 kr i året kvalifiserer til skattefradrag. Dersom du ønsker at din gave innberettes,
må vi ha registrert ditt personnummer. Dette er selvfølgelig helt frivillig å oppgi.

Etter du har opprettet ditt fastgiverskap, kan du logge deg inn på minside,
og endre informasjonen vi har registrert på deg, inkludert personnummer. 

Om personvern
Vi behandler alle opplysninger om våre medlemmer og givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og innbetalinger eller bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som medlem eller giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og gil å fremme vår berettigede interesse i å drive informasjon og innsamling av midler for Natur og Ungdom. Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1 b) og 1 f).

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Natur og Ungdom deler sitt medlemsregister med Norges Naturvernforbund. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er daglig leder Sandra Butoyi.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan ta kontakt på 23 32 74 19 eller medlem@nu.no dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler eller medlemskap. Vår fullstendige personvernerklæring finner du her

Har du problemer eller spørsmål, ta kontakt med medlems- og giverregister på medlem@nu.no eller ring 23 32 74 19. 
Proventus AS
Utviklet av Proventus AS for Orgsys