Skip Navigation Links

Her kan du bli medlem i Natur og Ungdom.

Normalt medlemskap i Natur og Ungdom er mellom 13-25 år.

Du kan lese mer om hva det innbærer å være medlem på våre nettsider.


Over 25 år?
Bli NU-venn!
Under 13 år? Bruk dette skjemaet i stedet. 
Student? Hvis du er eldre enn 25 år kan du melde deg inn i Naturvernforbundet, og samtidig ha rettigheter i Natur og Ungdom.

Se personvernerklæringen for mer informasjon.

Nytt medlemskap
Ved å melde deg inn i Natur og Ungdom godkjenner du personvernerklæringen (se nederst på siden). Gå inn på nu.no/personvern/ for å lese den fullstendige personvernerklæringen.

   *PUTSJ blir gitt ut 4 ganger i året, og er gratis for medlemmer. 

 **Dersom du er student og over 25 år blir du meldt inn i Naturvernforbundet. Se personvernerklæringen for mer informasjon. 

*** Informasjon om politiske saker NU jobber med og aksjoner blir sendt ut ca annenhver uke på gratis på SMS.


Om personvern
Vi behandler alle opplysninger om våre medlemmer og givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og innbetalinger eller bidrag som er gitt – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som medlem eller giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og gil å fremme vår berettigede interesse i å drive informasjon og innsamling av midler for Natur og Ungdom. Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1 b) og 1 f).

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Natur og Ungdom deler sitt medlemsregister med Norges Naturvernforbund. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er daglig leder Sandra Butoyi.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan ta kontakt på 23 32 74 19 eller medlem@nu.no dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler eller medlemskap. Vår fullstendige personvernerklæring finner du her

Proventus AS
Utviklet av Proventus AS for Orgsys